EDUPLUS. Wiedza to same plusy

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

EDUPLUS. Wiedza to same plusy. To hasło przewodnie projektu Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne – kampania informacyjno-promocyjna, realizowanego przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego. Kampania współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 1.09.2009 r. – 28.02.2011 r.

Celem głównym projektu jest promowanie i upowszechnianie wśród mieszkańców województwa łódzkiego korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie.

W działania projektu włączył się Urząd Miasta Kutno.

Wszystkich zainteresowanych możliwościami kształcenia się zapraszamy na stronę www.eduplus.eu lub do Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI). Najbliższy RPI zlokalizowany jest w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 6 (lokal 22), e-mail: zgierz@eduplus.eu.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE