Konsultacje społeczne

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutna w sprawie poszerzenia wiedzy na temat planowania przestrzennego, w kontekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Zacisze, i drodze krajowej nr 60, w ramach projektu grantowego "Partycypacja w planowaniu" (Drugie spotkanie)


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutna w sprawie poszerzenia wiedzy na temat planowania przestrzennego, w kontekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Zacisze, i drodze krajowej nr 60, w ramach projektu grantowego "Partycypacja w planowaniu"


Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kutno


Zarządzenie Nr 3/2020 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 08.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno w sprawie poszerzenia wiedzy na temat planowania przestrzennego, w kontekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Zacisze i drodze krajowej nr 60, w ramach projektu grantowego "Partycypacja w planowaniu"


Konsultacje - powołanie Rady Seniorów Miasta Kutna


Raport z konsultacji dotyczących Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019


Zarządzenie Nr 171/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 11.10.2019 r. w sprawie ewaluacji procesu wdrażania Kutnowskiego Budżetu Obywateleskiego 2019


Zarządzenie Nr 102/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 5.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie Regulaminu wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Miasta Kutno


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno


Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno.


Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie trybu realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego


Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno dotyczących przystąpienia do realizacji modernizacji kompleksu sportowego boiska piłkarsko-baseballowego wraz z bieżnią okólną przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie.

Projekt kompleku boisk:

Ankieta interaktywna dostępna jest od 10 lutego do 15 lutego 2017 r.

aaa

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w sali konferencyjnej MOSiR w Kutnie w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 17:00.

 

Raporty z ewaluacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego:

2015: http://www.um.kutno.pl/data/other/2015.pdf

2016: http://www.um.kutno.pl/data/other/2016.pdf

2017: http://www.um.kutno.pl/data/other/2017.pdf

2018: http://www.um.kutno.pl/data/other/2018.pdf

2019: http://www.um.kutno.pl/data/other/2019.pdf

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE