Szkoły wyższe

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej
ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24 355 83 40
fax: (+48) 24 355 83 40
e-mail: wsgk@wsgk.com.pl
www: http://www.wsgk.com.pl/
dyrektor: Rektor- dr Sławomira Białobłocka

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie prowadzi:

Studia I stopnia:

 • Europeistyka
 • Administracja
 • Inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Psychologia
 • Pielęgniarstwo
 • Logistyka
 • Geodezja i kartografia
 • Ratownictwo medyczne
 • Instalacje w budownictwie (na kierunku inżynieria środowiska)
Studia II stopnia:
 • Europeistyka
 • Geodezja i kartografia
 • Pielęgniarstwo
Uczelnia oferuje także studia podyplomowe, m.in. w zakresie:
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.
 • Administracja publiczna.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Doradztwo zawodowe i andragogika.
 • Edukacja wszesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim.
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.
 • Fizyka i astronomia z elementami informatyki.
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomoc medyczna.
 • Informatyka dla nauczycieli.
 • Kwalifikacje pedagogiczne.
 • Oligofrenopedagogika.
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny.
 • Rachunkowość i finanse, księgowość.
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
 • Socjoterapia.
 • Matematyka z elementami informatyki.
 • Muzyka z elementami terapii pedagogicznej.
 • Technika i wychowanie komunikacyjne z elementami grafiki komputerowej.
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna.
 • Zamówienia publiczne.
 • Logistyka.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie placówkami opieki społecznej.
 • Kadry, płace i księgowość.
 • Pedagogika specjalna - tyflopedagogika.

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie powstała w 1998 roku. Jest Uczelnią, która oferuje bardzo wysoki poziom nauczania, potwierdzony wielokrotnie pozytywnymi opiniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zatrudniamy liczne grono profesorów i doktorów habilitowanych, którzy oprócz ogromnej wiedzy posiadają również bogate doświadczenie pedagogiczne. 

Nasza oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne, jak również organizację licznych kursów dokształcających oraz studia podyplomowe. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do poziomu nauczania języków obcych, których znajomość w dzisiejszych czasach jest niezbędna – nasi studenci mają możliwość w ramach studiów zdawania egzaminów LCCI na różnych poziomach zaawansowania.

Tworzymy wciąż nowe kierunki studiów, tak by oferta edukacyjna była dostosowana do aktualnych potrzeb rynku – nie tylko lokalnego. Uczelnia jest członkiem SEFII oraz bierze udział w programie Socrates - dzięki temu absolwenci naszej Uczelni nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie zapewnia wykształcenie oraz wszechstronny rozwój studenta, co jest gwarantem sukcesu w przyszłym życiu zawodowym.

Żródło: www.wsgk.com.pl 

Lokalizacja na mapie:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE