Inicjatywa lokalna

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami, by wspólnie można zrealizować zadanie publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy, którzy mają pomysł na ważne dla swojej okolicy przedwsięwzięcie, mogą złożyć wniosek do Miasta, by wspólnie ten pomysł zrealizować.

Zasady współpracy określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwała Rady Miasta Kutno Nr V/73/15 – w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno.

Dokumenty:

Uchwała Nr V/73/15 Rady Miasta Kutno z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zarządzenie Nr 103/2015 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, osobowego składu Zespołu do spraw Inicjatywy Lokalnej oraz regulaminu pracy Zespołu do spraw Inicjatywy Lokalnej

FORMULARZ WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE