Kultura i sztuka

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Staszica 8, 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24 254 79 37
www: http://www.mdkkutno.pl/

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie jest powiatową placówką wychowania pozaszkolnego w systemie edukacji narodowej prowadzoną przez powiat kutnowski, organizującą dla dzieci i młodzieży różnorodne zajęcia, które dają uczestnikom możliwość kształtowania i rozwijania swych uzdolnień, zamiłowań i zainteresowań.

Działalność MDK skupia się w następujących działach:

  1. Artystycznym - sekcje: zespoły muzyczne, zespoły wokalne, chóry, techniki taneczne, rytmika z umuzykalnieniem, artystyczna akademia dziecięca „eMDeKuś”, teatrzyk „Skrzat”, technik malarskich „Galeria”, origami, warsztaty artystyczne dla szkół gmin powiatu kutnowskiego.
  2. Nauki, techniki i sportu - sekcje: modelarstwa lotniczego i kosmicznego, informatyczno-komputerowa, e-learningu, studio nagrań i realizacja dźwięku, judo.

Placówka obejmuje swą działalnością zarówno te dzieci i młodzież, które jasno potrafią sprecyzować swe zainteresowania i oczekiwania jak i te, które nie wiedzą w jaki sposób chciałyby zagospodarować czas wolny. Dla jednych i drugich proponowana jest oferta wypełnienia czasu wolnego w szerokim spektrum zajęć, z założeniem, że sposób i formuła ich realizacji są na tyle atrakcyjne, że stanowią alternatywę konkurencyjną dla wszystkiego tego, co proponuje ulica czy grupa nieformalna.

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie realizuje swe zadania skupiając 1116 uczestników w 21 sekcjach i 54 grupach artystycznych, naukowych, technicznych i sportowych. Placówka jest organizatorem i koordynatorem wielu imprez o charakterze lokalnym, wojewódzkim i krajowym. I tak na przykład:

W sekcji plastycznej – technik malarskich, która swą działalnością obejmuje około 420 uczestników realizowane są m.in. corocznie na szczeblu powiatowym dwie edycje konkursu plastycznego; wiosenna i jesienna gdzie ich tematyka ulega każdorazowo zmianie; sekcja ta pełni także od wielu lat rolę koordynatora wojewódzkiego konkursu plastycznego o tematyce przeciwpożarowej; uczestnicy sekcji plastycznej biorą także udział w szeregu konkursów plastycznych o zasięgu krajowym zdobywając czołowe nagrody.

Sekcja muzyczna – zespoły muzyczne i zespoły wokalne i chóry, obejmująca swą działalnością blisko 90 osób, oprócz udziału w konkursach i festiwalach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, dzieci i młodzież biorą czynny udział w koncertach i imprezach organizowanych dla społeczności miasta, powiatu i województwa. Doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w licznych warsztatach.

Artystyczna Akademia Dziecięca „eMDeKuś” skupia w swych szeregach najmłodszych uczestników w wieku 3-4 lat. Dzieci, które głównie poprzez zabawę zdobywają wiedzę i umiejętności, oprócz codziennych zajęć dydaktycznych z nauczycielem - opiekunem sekcji biorą udział w zajęciach artystycznych: plastycznych, origami, teatralnych i rytmiki z umuzykalnieniem prowadzonych przez n-li MDK. Zajęcia tej sekcji cieszą się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem wśród rodziców i opiekunów w środowisku lokalnym.

Na szczególną uwagę zasługuje chór mieszany – czterogłosowy „Speranza”, który zaprasza do udziału w zajęciach młodzież gimnazjalną i ze szkół średnich. Chór "SPERANZA" jest chórem czterogłosowym, mieszanym z 10-letnią tradycją istnienia. Zachętą do udziału w tych zajęciach może być fakt, że wystarczy, że lubisz śpiew, lubisz przebywać wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach, chcesz występować w dużym zespole przed publicznością i dzielić się radością płynącą z muzykowania. Uczestnictwo w chórze umożliwia oderwanie się od szarej rzeczywistości, poznanie i przeżycie niepowtarzalnej atmosfery artystycznych uniesień i emocji wśród podobnych sobie ludzi.

Sekcja modelarstwa lotniczego i kosmicznego; swą działalnością obejmująca 24 uczestników jest rozpoznawana i uznawana na ogólnokrajowej mapie zawodów w kategoriach: Młodzicy, Juniorzy i Seniorzy. Jej uczestnicy zdobywają niemal corocznie tytuły Mistrza Polski (indywidualnie i drużynowo). Ponadto od 2007 roku uczestnicy sekcji są reprezentantami Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europy i Świata, a w roku 2012 jeden z uczestników sekcji został powołany do kadry narodowej, by reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata w Słowenii.

Sekcja informatyczna; tą formą rozwoju wiedzy i zainteresowań objętych zostało 96 uczestników w formach stałych oraz 120 w zajęciach organizowanych okazjonalnie. W ramach zajęć organizowane są kolejne edycje turnieju gier drużynowych, w których biorą udział dziesiątki czteroosobowych drużyn młodzieżowych. Wysoką pozycję sekcji w świadomości środowiska uczniów szkół ponadgimnazjalnych potwierdza fakt regularnego ich zgłaszania się do odbywania praktyk zawodowych pod opieką nauczyciela prowadzącego sekcje informatyczną. Przeważają specjalności technik informatyk oraz profil zarządzanie informacją.

Jako pierwsza tego typu sekcja w Polsce wprowadziła realizację zajęć z wykorzystaniem technologii e-learningowej. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, która z różnych przyczyn nie może wziąć fizycznego udziału w zajęciach. Dodatkowo zajęcia grup robotyki i programowania były transmitowane w charakterze zajęć pokazowych do innych zainteresowanych tą tematyką placówek wychowania pozaszkolnego.

Sekcja judo; zrzesza corocznie około 50 zawodników w 4 grupach szkoleniowych w zależności od umiejętności technicznych i stażu treningowego. Czwarta – najbardziej zaawansowana grupa ze stażem treningowym 5-11 lat liczy 12 osób, z których 4 są członkami kadry narodowej juniorów, a 6 osób należy do kadry województwa łódzkiego Młodzików i Młodziczek. Grupa 2 i 3 to dzieci ze stażem treningowym 2-4 lat są członkami kadry województwa łódzkiego Młodzików. W minionych latach judocy MDK startowali w wielu turniejach od rangi wojewódzkiej po Puchar Europy Juniorek i Juniorów zdobywając setki medali w różnych grupach wiekowych.

Grupa rekreacyjno-sportowa z elementami kick-boxingu.
Zajęcia te mają na celu wszechstronny rozwój psychomotoryczny dziecka poprzez udział w grach i zabawach ruchowych, gimnastyce, lekkiej atletyce. Dzieci zapoznawać się będą z podstawowymi elementami kick-boxingu w formule semi i light contact przewidzianymi w treningu dziecięcym.

Grupa rekreacyjna z elementami nauki pływania „Wodniczek”.
Zajęcia te mają na celu głównie popularyzację pływania jako dyscypliny sportowej korzystnie wpływającej na wszechstronny rozwój psychofizyczny dziecka. Systematyczne pływanie zapobiega zarówno powstawaniu wielu chorób cywilizacyjnych jak również powstawaniu wad postawy u dzieci. W trakcie zajęć dzieci oswajać się będą z wodą, nauczać podstawowych technik pływackich jak również będą korzystać z atrakcji znajdujących się na terenie Aquaparku.

Galeria:
Lokalizacja na mapie:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE