Kultura i sztuka

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Kutnie
ul. Władysława Jagiełły 6, 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24 253 46 36
fax: (+48) 24 253 46 36
e-mail: kutno@pbw.lodz.pl
www: http://www.pbw.lodz.pl/Kutno.htm
Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie to nowoczesna, w pełni skomputeryzowana placówka, umożliwiająca zainteresowanym bezpłatny dostęp do swoich zbiorów. Wszystkie procesy biblioteczne są zautomatyzowane. Użytkownicy mają możliwość korzystania z katalogów on-line. Poprzez Internet mogą zamawiać, rezerwować i przedłużać wypożyczone pozycje. Istnieje możliwość zapisu zdalnego.

Biblioteka gromadzi i udostępnia wydawnictwa z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych oraz publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, dzieła klasyki światowej, lektury dla uczniów oraz piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa. Szczególnie polecić można duży wybór książek dotyczących rozwoju i wychowania oraz czasopisma na ten temat. Ze zbiorów korzystają przede wszystkim nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, rodzice, studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W Bibliotece można wydrukować i kserować dostępne materiały oraz bezpłatnie korzystać z Internetu. Do zadań Biblioteki Pedagogicznej należy wspomaganie szkół w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką. W Bibliotece organizowane są zajęcia edukacyjne i konkursy dla uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli, przede wszystkim dla bibliotekarzy szkolnych.
Lokalizacja na mapie:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE