Konkurs na najlepszą prace dyplomową na temat Kutna

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

aaa

Konkurs z nagrodami na najlepszą prace dyplomową na temat Kutna

Prace dyplomowe na temat Kutna napisane i obronione po 1 stycznia 2013 r. mogą być przedmiotem postępowania konkursowego. Mogą one dotyczyć w szczególności: kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej i architektury, ochrony środowiska, historii, geografii, promocji oraz gospodarki lokalnej.

Konkurs jest otwarty; prawo udziału w zmaganiach konkursowych, mają absolwenci studiów dziennych i wieczorowych, wszystkich uczelni w kraju.

Szczegółowe informacje o tym konkursie są zawarte w Załączniku do Zarządzenia Nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna", w ramach realizacji założeń Programu Edukacji Regionalnej "KUTNO POPRZEZ WIEKI"


Edycja 2017

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE