Program "Będę pływać"

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Cel programu:

Nabycie umiejętności pływania oraz podniesienie poziomu technik pływackich uczniów.

 

Założenia programu:

 • Nauka lub doskonalenie pływania w podziale na podgrupy

 • Wykorzystanie atrakcji wodnych aquaparku jako alternatywnej formy obycia ze środowiskiem wodnym

 • Program w okresie od 7.10.2013 do 23.12.2013 r. obejmuje maks. 341 godz. zajęć dla 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Kutno.

 • Liczebność grupy – 25 osób z podziałem na podgrupy

 • Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku

 • Zorganizowanie transportu poszczególnym grupom, w celu ułatwienia realizacji programu leży po stronie szkół.

 

Zakładane rezultaty programu:

Zorganizowana forma zajęć oraz imprez mających na celu upowszechnienie pływania wśród dzieci w wieku od 8 do 15 lat, zwiększy poziom wyszkolenia sportowego, wpłynie na organizację pływackich zawodów międzyszkolnych, umożliwi wyselekcjonowanie uzdolnionej młodzieży do dalszego szkolenia sportowego w pływaniu.

Dodatkowe zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej z jednej strony urozmaicą program nauczania, a zarazem efektywnie pozwolą na podniesienie poziomu wiedzy w zakresie pierwszej pomocy osób przebywających nad wodą.

 

Informacje szczegółowe o programie:

 • Miejsce realizacji programu: Aquaprak Kutno

 • Termin realizacji: od 7.10.2013 do 23.12.2013 r.

 • Czas trwania programu: od 7 paździednika 2013 do 23 grudnia 2013 roku

 • Dni tygodnia: poniedziałek - piątek

 • Godziny realizacji zajęć: 8 – 16

 • Rodzaj zajęć (zajęcia realizowane z podziałem oddziału na grupy):

 • Nauka pływania,

 • Doskonalenie pływania,

 • Atrakcje wodne

 

Koordynacja: Urząd Miasta Kutno – Wydział Edukacji i Sportu – Inspektor ds. sportu Paweł Szczepanik

Beneficjenci:

 • Uczniowie klas III i IV szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kutno

 • pozostali uczniowie gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Kutno

 

Współpraca:

 • WOPR

 • Grupa Ratownictwa Przedmedycznego OSP Dąbrowszczak

 • Państwowa Straż Pożarna

 • UKS „Delfinek”

 • MOSiR Kutno

Pliki do pobrania:

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE