Infrastruktura

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Tereny inwestycyjne, które oferuje Miasto Kutno są dobrze, a większości przypadków kompletnie uzbrojone w niezbędną infrastrukturę. Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe z terenu miasta Kutna kierowane są do Grupowej Oczyszczalni Ścieków, która została oddana do eksploatacji w czerwcu 1994 roku. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. W roku 2004 wybudowano dodatkowy piaskownik, bioreaktor z centralnym osadnikiem wtórnym i grawitacyjny zagęszczacz osadów ściekowych. W 2008 roku zakończona została modernizacja bioreaktorów typu Biooxyblok polegająca na zmianie systemu natleniania ścieków.  Po rozbudowie oczyszczalni w kwietniu 2015r. do eksploatacji został oddany czwarty bioreaktor.

GOŚ

Dostarczaniem wody oraz przesyłem ścieków zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie. Spółka ta odpowiada w szczególności za: wprowadzanie wody do budynków czy też zakładów produkcyjnych, eksploatację i konserwację sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków oraz utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej, a także budowę obiektów inżynierii wodnej. Na terenie miasta znajdują się ujęcia wody gwarantujące dostawy wody w ilościach niezbędnych dla przemysłu.

Tereny inwestycyjne w Kutnie w zakresie energii elektrycznej mogą być zaopatrywane przez trzech niezależnych operatorów w zakresie dystrybucji: Energa S.A., PKP Energetyka, oraz ECO Kutno, a także dwóch w zakresie sprzedaży energii Energa S.A., PKP Energetyka. Istnieją rezerwy mocy w Głównych Punktach Zasilania energetycznego obu firm. Ponadto, przez Kutno przebiegają dwie magistrale światłowodowe i podobnie jak w przypadku energii elektrycznej działa dwóch operatorów telefonicznych sieci kablowych: Orange Polska S.A. oraz Multimedia Polska S.A., co daje możliwość wyboru jednego z nich.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE