Organizacje pozarządowe

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Miasto wspiera kutnowski szpital
21 lipca 2020

Dziś podpisano umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 300 000 zł z budżetu Miasta Kutna na modernizację głównego wejścia do budynku kutnowskiego szpitala oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. Stosowaną umowę dotacji na to zadanie podpisali Prezydent Zbigniew Burzyński oraz Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie  Andrzej Pietruszka. W spotkaniu udział wzięli również Mariusz Sikora Przewodniczący Rady Miasta Kutno, Jolanta Pietrusiak Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz Irena Dałek Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Prokurent spółki KKS.

Prezydent Zbigniew Burzyński podkreślił, że samorząd miejski rokrocznie wspiera funkcjonowanie kutnowskiego szpitala bo jest taka potrzeba. Jest to dofinansowanie zadań inwestycyjnych na przestrzeni minionych lat, jak np.: modernizacja drogi wewnętrznej do lądowiska dla śmigłowców, remont Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, czy przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wspieramy szpital również poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnej do ratowania zdrowia i życia mieszkańców. W tym roku  w związku z występującą epidemią miasto na potrzeby kutnowskiej służby zdrowia dodatkowo zakupiło środki ochrony osobistej oraz niezbędny sprzęt medyczny za kwotę ok. 90 tys. zł. W ostatnich kilku latach na zadania te miasto przekazało środki w łącznej wysokości blisko 4 mln zł.

Jak dodał Przewodniczący Rady Miasta Kutna, inwestycja modernizacji głównego wejścia szacowana jest na kwotę 497 tys. zł, tak więc przekazana przez samorząd miejski dotacja pokrywa w 60% koszty całego zadania.  

Prezes  KSS Andrzej Pietruszka złożył podziękowania Radzie Miasta Kutna oraz Prezydentowi Miasta za dotychczasową przychylność w rozumieniu zdrowotnych potrzeb mieszkańców i pacjentów Kutna i powiatu. Wyraził również nadzieję na kontynuację bardzo owocnej współpracy z miastem w przyszłości.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE