Zdrowie i pomoc społeczna

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Kolejny etap prac nad nową strategią rozwoju miasta
17 stycznia 2014

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Kutna na lata 2014-2020. Po etapie diagnozy zaprezentowanym w Raporcie Otwarcia oraz w Wynikach badań socjologicznych (ilościowych i jakościowych) przyszedł czas na prace warsztatowe.

Od poniedziałku do czwartku członkowie Rady Strategii dyskututowali nad słabymi i mocnymi stronami miasta oraz zagrożeniami  i szansami jakie stoją przed Kutnem. W Radzie zasiadają radni, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, reprezentanci instytucji publicznych, dyrektorzy szkół z naszego terenu, a także przedstawiciele magistratu. W pracach nad nową strategią dla Kutna uczestniczyło już w sumie ponad 600 mieszkańców.

Cykl spotkań warsztatowych podzielony został na cztery obszary tematyczne. Podczas pierwszego spotkania (poniedziałek) uczestnicy pracowali nad zagadnieniami związnaymi z przedsiębiorczością, rynkiem pracy, podatkami i dochodami. W czasie wtrokowego warsztatu dyskutowano o rodzinie, pomocy społecznej i opiece zdrowotnej. W środę, warsztaty poświęcone zostały kulturze, edukacji, sportowi i rekreacji. Ostatnie, czwartkowe spotkanie poświęcone było sprawom środowiska, bezpieczeństwa publicznego, transportu, komunikacji, estetyki, mieszkalnictwa i nieruchomości.

Każde spotkanie kończyło się możliwością wypowiedzenia się przez obecnych na spotkaniu, o jakim mieście marzą. W kolejnym cyklu warsztatów mieszkańcy będą mogli odnieść się krytycznie wobec tych zagadnień.

Uczestnicy warsztatów zauważyli wiele zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów funkcjonowania miasta. Doceniano m.in. położenie miasta; wyniki uczniów podczas egzaminów zewnętrznych (szkoła podstawowa, gimnazjum); aktywność seniorów w mieście róż; festiwale i wydarzenia artystyczne, które są cyklicznie organizowane (Święto Róży, Stacja Kutno i Festiwal Szaloma Asza); odpowiednią infrastrukturę, która sprzyja rozwojowi kultury i sportu czy też współpracę samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi i duże środki finansowe, jakie władze miasta przekazują stowarzyszeniom i fundacjom.

Do negatywnych cech Kutna zaliczano m.in. brak miejsc, w których młodzież aktywnie mogłaby spędzać czas; brak centrum informacji turystycznej, brak terenów pod budownictwo wielorodzinne, brak miejsc parkingowych, a także brak tablic informacyjnych z kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej.

Pojawiły się także pierwsze pomysły i propozycje. Np. w poniedziałek podniesiono między innymi potrzebę utworzenia w centrum miasta inkubatora przedsiębiorczości oraz wprowadzneia ulg dla firm, które nie zatrudniają wielu pracowników, ale ponoszą wydatki inwestycyjne.

Wskazywano także na konieczność wprowadzenia kutnowskiej karty rodziny - systemu wsparcia dla mieszkańców decydujących się na posiadanie dzieci. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników warsztatów, miasto poiwnno wzbogacić się o skatepark oraz pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią.

Kolejny cykl spotkań warsztatowych, poświęconych dopracowywaniu pomysłów i projektów zaplanowano na początek lutego.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE