Edukacja

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Na terenie miasta Kutna funkcjonuje 8 przedszkoli, 4 punkty przedszkolne, 8 szkół podstawowych, 4 gimnazja (wygaszane od 01.09.2017 r.) i 7 szkół średnich.

Kutnowskie szkoły podstawowe to placówki nowoczesne (każda z nich posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową). Przy SP 9 znajduje się kryta pływalnia, z której korzystają nie tylko uczniowie tej placówki, ale także uczniowie innych kutnowskich szkół i mieszkańcy miasta. Większość szkół ma do dyspozycji nowoczesne hale sportowe, na których odbywają się również pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne i treningi członków kutnowskich klubów sportowych.

Na poziomie szkolnictwa średniego kutnowskie szkoły oferują 19 kierunków kształcenia, ogólnokształcącego, technicznego i zawodowego, m.in. hotelarstwo, informatyka, europeistyka, mechanika, elektronika, agrobiznes. Szkolnictwo wyższe reprezentowane jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE