"Animator - Moje Boisko ORLIK 2012"

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

"Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" - nabór kandydatów na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

Miasto Kutno oraz Szkoły Podstawowe nr 1 i 9 w Kutnie realizują PROJEKT PILOTAŻOWY „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" wspierający program inwestycyjny „Moje Boisko ORLIK 2012" w ramach realizacji programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z programem i głównymi jego założeniami można zapoznać się pod wskazanym adresem internetowym: http://www.szs.pl/?go=materialy&typ=programy&id=359.

W październiku oddano do użytku kolejny kompleks „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 6. W związku z powyższym Miasto Kutno zaprasza do składania swoich kandydatur do współpracy przy realizacji projektu „Animatora – Moje Boisko ORLIK 2012” w Szkole Podstawowej nr 1 (jedno miejsce) i Szkole Podstawowej nr 6 (dwa miejsca).

Nabór kandydatur będzie trwał do dnia 2 lutego 2011 roku. Wypełnione formularze należy składać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 lub Szkoły Podstawowej nr 6. Formularz kandydata i oświadczenie dostępne tutaj. Formularze złożone lub przesłane po terminie mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Kryteria weryfikacji wniosków kandydatur:

  • złożenie w terminie poprawnie wypełnionego formularza i oświadczenia
  • posiadanie wymaganych kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ewentualnie zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wymagana kserokopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • wyrażenie zgody na warunki zatrudnienia i warunki płacowe

Ostateczny szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie, ustali gospodarz obiektu tj. szkoła zarządzająca obiektem i miasto Kutno w terminie do 10 lutego 2010 roku.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE