Zmiany we wzorach dokumentów pożytku publicznego

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Z dniem 18 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

W związku z powyższym traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005, Nr 264, poz. 2207).

Z komentarzem o zmianach można zapoznać na stronach www.ngo.pl.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE