Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

aaa

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Termin realizacji projektu: od 08.06.2020 r. do 08.12.2020 r.

Wnioskodawca: Miasto Kutno

Kwota dofinansowania projektu: 105.000,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie uczniom z rodzin wielodzietnych możliwości realizowania zdalnej nauki. Dzięki dofinansowaniu zostało kupionych 49 laptopów, które trafiły do szkół podstawowych. Sprzęt umożliwi zdalną edukację uczniom z rodzin wielodzietnych 3+, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE