Stowarzyszenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony zdrowia i pomocy społecznej

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Polski Komitet Pomocy Społecznej
 ul. Narutowicza 11, 99-300 Kutno
 tel.: (+48) 24 254 23 69
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Kutnie
 ul. Wyszyńskiego 11b, 99-300 Kutno
 tel.: 608184730
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 ul. Wyszyńskiego 11b, 99-300 Kutno
 tel.: 510245944
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 ul. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno
 tel.: (+48) 24 253 34 27
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Kutnie
 ul. Wyszyńskiego 11/5, 99-300 Kutno
 tel.: (+48) 24 355 56 54
Społeczna Fundacja Miasta Kutna
 ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno
 tel.: (+48) 24 355 10 12
Stowarzyszenie "Aktywna Kobieta"
 ul. Warszawskie Przedmieście 10a, 99-300 Kutno
Stowarzyszenie "Jesteśmy dla Was"
 ul. Przemysłowa 6, 99-300 Kutno
 tel.: 24 254 74 39
Stowarzyszenie "Złoty Wiek"
 ul. Jagiełły 6, 99-300 Kutno
Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "Activus"
 ul. Podrzeczna 42/44, 99-300 Kutno
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE