Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Transport chcących się zaszczepić przeciw Covid-19
15 stycznia 2021

Szanowni Mieszkańcy!!

Informujemy, że Miasto Kutno organizuje transport dla osób, które będą chciały się zaszczepić przeciw COVID-19, ale mają problem z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień na terenie miasta.

Transport taki przeznaczony będzie dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (ruchowe) lub N (neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu).

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem od 15 stycznia rozpocznie się rejestracja na szczepienie dla osób powyżej 80 roku życia, od 22 stycznia dla osób powyżej 70 roku życia. Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia br.

Zgłoszenia dot. organizacji transportu do punktu szczepień należy dokonywać niezwłocznie po wyznaczonym terminie szczepienia pod numerem 24 253 12 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Kutna.

Niezbędne informacje, jakie należy podać w trakcie zgłoszenia to:

  • dane osobowe – imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego oraz nr telefonu do opiekuna osoby niepełnosprawnej lub osoby towarzyszącej seniorowi,
  • nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych,
  • termin szczepienia – data, godzina i punkt szczepień.

Zgłoszenie potrzeby niniejszego transportu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dowozu osoby do punktu szczepień na terenie Miasta Kutna.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE