Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

UWAGA! Dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno.

 

Prezydent Miasta Kutno, informuje, że na podstawie uchwały nr XXI/235/16 Rady Miasta Kutno, z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 1736, 2215, 5479; z 2017 r. poz. 2677), ogłasza dodatkowy naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, w terminie od 26.06.2017 r. do 09.07.2017 r. W oparciu o ww. uchwałę możliwe jest uzyskanie wsparcia w postaci dotacji w wysokości do 50% kosztów wykonania podłączenia dla każdego budynku, przy czym dotacja nie może przekroczyć 3.000,00 złotych. Należy zaznaczyć, że dotacja nie będzie przekazywana na pokrycie kosztów wykonania podłączenia, którego realizację zakończono przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z ubieganiem się o dotację oraz możliwościami w zakresie realizacji podłączeń budynków, należy zgłaszać się do Urzędu Miasta Kutno, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7:30-15:30, do pokoju nr 327.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE