Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Przegląd Kutnowskich Grantów Oświatowych i Innowacji Pedagogicznych
17 maja 2019

 

Dzis w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbył się Przegląd Kutnowski Grantów Oświatowych i Innowacji Pedagogicznych. W Przeglądzie wzięły udział przedszkola oraz szkoły podstawowe, prowadzone przez Miasto Kutno, które uczestniczą w IX edycji miejskich grantów oświatowych.

Dzieci wraz z nauczycielami zaprezentowały ich realizację poprzez wystawy tematyczne, prezentacje multimedialne, a także występy sceniczne. Uczestnikom towarzyszył dobry wiosenny klimat, który potwierdził możliwość łączenia wymiany doświadczeń z zabawą.

Prezydent Miasta od 9 lat co roku w drodze konkursu przyznaje do realizacji w szkołach i przedszkolach granty oświatowe. W bieżącym roku szkolnym były to 53 granty, z czego 38 w szkołach podstawowych i 15 w miejskich przedszkolach. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 163 tys. zł. Granty są najczęściej prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci oraz jako konkursy.

Celem Przeglądu było zaprezentowanie najciekawszych grantów realizowanych w formie projektów edukacyjnych oraz upowszechnienie wśród uczestników przeglądu: metod rozwijania twórczego myślenia dzieci i młodzieży, doskonalenie pracy zespołowej i skutecznej komunikacji, rozwijanie umiejętności prezentacji pracy własnej i całego zespołu.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE