Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Jubileusz 40-lecia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6
11 października 2018

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie świętuje 40-lecie nadania imienia. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, emerytowani pracownicy szkoły, dyrektorzy kutnowskich szkół i przedszkoli oraz instytucji współpracujących z placówką, a także uczniowie i ich rodzice.

Zgromadzonych gości powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Anita Lemańska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważną postacią w historii nie tylko Polski, ale również całego świata była Maria Skłodowska - Curie. Następnie historię nadania nowej nazwy szkole przypomniał członek ówczesnej rady pedagogicznej Jerzy Papiewski. W imieniu władz samorządowych głos zabrał także Przewodniczący Rady Miasta Kutno Grzegorz Chojnacki, który stwierdził, że Szkoła Podstawowa nr 6 stanowi przykład nowoczesnej szkoły - zapewniającej komfortowe warunki do nauki oraz rozwój kultury fizycznej.

Podczas części artystycznej obchodów uczniowie szkoły zaprezentowali liczne talenty aktorskie, wokalne, taneczne, chemiczne oraz sportowe.

O jakości kształcenia świadczy również uczestnictwo w różnego rodzaju programach edukacyjnych i społecznych. "Szóstka" to także szkoła, która uczy współdziałania w zespole, angażuje uczniów w pracę na rzecz innych ludzi dla dobra małej i dużej Ojczyzny.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE