Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna
28 marca 2017

W dniu 28 marca br. podczas XXXVI Sesji Rady Miasta Kutno, Prezydent Miasta podsumował wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna. Zaproszenie na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu zostało skierowane do wszystkich jego uczestników.

W czasie tegorocznej edycji Konkursu na najlepszą prace dyplomową na temat Kutna, ocenie Komisji Konkursowej, poddano 5 ofert:

  1. Pracę licencjacką pani Jolanty Szyperskiej pt. „Funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce na przykładzie Kutnowskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej”,
  2. Pracę licencjacką pana Adama Lewandowskiego pt. „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp.z.o.o. - dzieje, kancelaria, archiwum i archiwalia”,
  3. Pracę licencjacką pani Anny Łuczak pt. „Rola i miejsce podatków i opłat lokalnych w kształtowaniu dochodów gminy miejskiej Kutno w latach 2008-2014”,
  4. Pracę magisterską pani Joanny Ulanowicz pt. „Wpływ lokalnej polityki kulturalnej na rozbudzenie potrzeb teatralnych. Przykład działań w mieście Kutno”,
  5. Pracę magisterską pani Pauliny Wiśniewskiej pn. „Działalność i rola Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie na rzecz rozwoju miasta”.

Powołana przez Prezydenta Miasta Komisja Konkursowa jednogłośnie zadecydowała o rekomendowaniu Prezydentowi Miasta Kutno do nagrody, pracy pani Pauliny Wiśniewskiej na temat działalności i roli Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie.

Prezydent Miasta Kutno przyznał laureatce konkursu nagrodę finansową w kwocie 4.000,00 PLN brutto. Pozostali uczestnicy otrzymali od Prezydenta za udział w konkursie pisemne podziękowanie oraz książkę na temat Kutna.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE