Projekt pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Projekt pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Beneficjent: Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

Całkowity koszt projektu: 9 583 890 PLN

Wartość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności: 7 687 669 PLN

Zakres projektu:

 • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej i Rolniczej, Grunwaldzkiej, Narutowicza
  i Kilińskiego, Sklęczkowskiej i Odlewniczej  w Kutnie
 • nadzór nad robotami budowlanymi
 • opracowanie Studium Wykonalności
 • działania informacyjne i promocyjne

Cele i korzyści z realizacji projektu:

 • polepszenie standardu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi
 • racjonalna gospodarka wodno – ściekowa
 • zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do gleby
 • poprawa warunków życia mieszkańców

Okres realizacji: 2013 – 2015

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


W związku z podpisaniem w dniu 1.07.2015 r. aneksu Nr POIS.01.01.00-00-310/12-03 do umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00.310/12-00 z dnia 17.07.2013 r. z poźn. zm. nastąpiło rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Projekt pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Beneficjent: Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

Całkowity koszt projektu: 13 212 697,24 PLN

Wartość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności: 10 598 499,03 PLN

Zakres projektu:

 • budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jesiennej i Rolniczej, Grunwaldzkiej, Narutowicza
  i Kilińskiego, Sklęczkowskiej i Odlewniczej, Rzecznej, Zachodniej, Majdany i Raszewskiej, Lipowej, Skrajnej i Żniwnej w Kutnie
 • nadzór nad robotami budowlanymi
 • opracowanie Studium Wykonalności
 • działania informacyjne i promocyjne

Cele i korzyści z realizacji projektu:

 • polepszenie standardu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi
 • racjonalna gospodarka wodno – ściekowa
 • zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do gleby
 • poprawa warunków życia mieszkańców

Okres realizacji: 2013 – 2015

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Aktualizacja ogłoszenia w związku z podpisaniem aneksu Nr POIS.01.01.00-00-310/12-04 w dniu 10.11.2015 r. do umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00.310/12-00 z dnia 17.07.2013 r. z poźn. zm. Projektu  pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Projekt pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Beneficjent: Miasto Kutno z siedzibą w Kutnie, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

Całkowity koszt Projektu: 10 219 942,22 PLN

Wartość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności: 8 197 875,54 PLN

 

Zakres Projektu:

 • budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jesiennej i Rolniczej, Grunwaldzkiej, Narutowicza i Kilińskiego, Sklęczkowskiej i Odlewniczej, Rzecznej, Zachodniej, Majdany i Raszewskiej, Lipowej, Skrajnej i Żniwnej w Kutnie
 • nadzór nad robotami budowlanymi
 • opracowanie Studium Wykonalności
 • działania informacyjne i promocyjne

 

Cele i korzyści z realizacji Projektu:

 • polepszenie standardu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi
 • racjonalna gospodarka wodno – ściekowa
 • zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do gleby
 • poprawa warunków życia mieszkańców

Okres realizacji:
2013 – 2015

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


 

Aktualizacja ogłoszenia w związku z podpisaniem aneksu Nr POIS.01.01.00-00-310/12-05 w dniu 08.02.2016 r. do umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00.310/12-00 z dnia 17.07.2013 r. z późn. zm. Projektu  pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Projekt pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Beneficjent: Miasto Kutno z siedzibą w Kutnie, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

Całkowity koszt Projektu: 10 206 848,48 PLN

Wartość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności: 8 107 554,91 PLN

Zakres Projektu:

 • budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jesiennej i Rolniczej, Grunwaldzkiej, Narutowicza i Kilińskiego, Sklęczkowskiej i Odlewniczej, Rzecznej, Zachodniej, Majdany i Raszewskiej, Lipowej, Skrajnej i Żniwnej w Kutnie
 • nadzór nad robotami budowlanymi
 • opracowanie Studium Wykonalności
 • działania informacyjne i promocyjne

Cele i korzyści z realizacji Projektu:

 • polepszenie standardu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi
 • racjonalna gospodarka wodno – ściekowa
 • zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do gleby
 • poprawa warunków życia mieszkańców

Okres realizacji:
2013 – 2015

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE