Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Nie spalaj śmieci!
22 listopada 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

    W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, uprzejmie przypominamy o bezwzględnym, ustawowym zakazie spalania śmieci w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.


    Pragnę Państwa poinformować, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, 730, 1403, 1579) odpady mogą być spalane wyłącznie w instalacjach specjalnie do tego przystosowanych t.j w spalarniach i współspalarniach odpadów.  Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów  w instalacjach do tego nieprzeznaczonych podlega sankcji karnej: nałożeniu mandatu w wysokości do 500 zł lub karze grzywny w wysokości do 5.000 zł. 

Należy zaznaczyć, że w gospodarstwach domowych nie można spalać m.in.:

 

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • odzieży,
 • mebli, płyt meblowych,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów.


    Konsekwencją spalania odpadów w piecach domowych jest przenikanie do powietrza atmosferycznego substancji  mogących powodować poważne choroby:

 

 • tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
 • tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu w organizmie,
 • dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
 • chlorowodór – z parą wodną tworzy kwas solny (silnie żrący),
 • cyjanowodór – z parą wodna tworzy kwas pruski, blokujący nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
 • dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

    
    Należy również pamiętać, że spalanie odpadów w piecach domowych powoduje także osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to z kolei może doprowadzić do zapalania się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzeń, a nawet do pożaru domu.

    Równocześnie przypominam, że od  że od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy wynikające z tzw. uchwały antysmogowej, tj. Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego  z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała dotyczy wszystkich mieszkańców i podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego i zakazuje spalania:

 

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.


    Miasto Kutno od wielu lat wspiera działania mające na celu dbałość o szerzenie postaw i zachowań proekologicznych. Od 2016 r. Urząd Miasta Kutno, prowadzi zadanie własne jakim jest dotacja celowa na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno, zadanie to jest w całości finansowane z budżetu miasta. Dzięki temu zadaniu Miasto udzieliło wsparcia w 2016 r. - 29 mieszkańcom, w 2017 r. - 81 mieszkańcom, w 2018 r. - 108 mieszkańcom, a w 2019 r. - 90 mieszkańcom.

Planowany termin naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno to początek marca 2020 r.

    Drodzy Mieszkańcy pamiętajmy, że od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko w którym żyjemy!  Nie trujmy się sami!

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE