Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 Portal Gopodarczy Kutno System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Komunikat
7 lutego 2019

W związku z koniecznością podjęcia uchwały Rady Miasta Kutno ustalającej nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyjaśniamy, że podwyżka opłat z 9 na 14 PLN za odpady segregowane i z 15 do 20 PLN za niesegregowane wynika przede wszystkim ze zwiększenia opłat za korzystanie ze środowiska. Są one ustalane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w formie Rozporządzenia Rady Ministrów, a samorząd miasta nie ma na nie żadnego wpływu.

Opłaty te wzrosły w ciągu ostatnich 3 lat siedmiokrotnie: z 24,15 PLN w 2016 r. do 170 PLN za tonę w 2019 r. W ostatnich latach odpady, które trafiają na składowisko z terenu Kutna i tam są składowane to w zależności od roku 7 200 do 9 500 ton. Za te odpady są ponoszone opłaty, o których mowa wyżej. Reszta odpadów - te które są zbierane selektywnie, są zagospodarowywane. Stanowią one około 40% odpadów komunalnych. Są one przekazywane do dalszego przetworzenia. Są to głównie: szkło, tworzywa sztuczne, gruz budowlany, trawa z trawników, liście i makulatura. Jednak ich przetworzenie również wymaga nakładów. Jest to związane z transportem, przetworzeniem i ewentualną sprzedażą tych materiałów. Całość tych kosztów składa się sumarycznie na opłatę ponoszoną przez mieszkańców. Aby te opłaty nie rosły radykalnie musimy zwiększać selektywną zbiórkę odpadów, a jak najmniej produkować odpadów zmieszanych.

Samorząd miejski uważa jednak, żeby powstrzymać radykalny wzrost opłat za odpady dla mieszkańców, Rząd RP powinien utrzymać na stosunkowo niskim poziomie, a najlepiej obniżyć dziś obowiązujące stawki za korzystanie ze środowiska. Wtedy istniałaby możliwość niepodnoszenia, albo wręcz obniżenia opłat dla mieszkańców.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE