Komunikaty

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
12 marca 2019
Komunikat dla pszczelarzy i rolników
W związku z prośbą Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowaną do gminy Miasto Kutno, Prezydent Miasta Kutno zwraca się:
  • do pszczelarzy oraz rolników z prośbą o przekazywanie sugestii na temat wzajemnych oczekiwań rolników i pszczelarzy oraz propozycji działań w sytuacjach konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami,
  • o przedstawianie opinii na temat obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
Przedstawione opinie, sugestie i propozycje zostaną uwzględnione w stanowisku Rady Miasta Kutno, które zostanie przedłożone Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Opinie można kierować pisemnie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta lub mailowo na adres wgnir@um.kutno.pl w terminie do 15 marca 2019 roku.
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE