Organizacje pozarządowe

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 roku prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków woj. łódzkiego.
22 stycznia 2018
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
 
Nabór wniosków trwa od 16.01.2018 do 28.02.2018
Budżet przeznacony na dotacje to 5 000 000 zł
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
 
Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 80 tys. złotych.
Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.
 
Dla wszystkich zainteresowanych konkursem, 6 lutego 2018 roku o godz.12.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 odbędzie się spotkanie informacyjne. W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione: zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.
 
Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje - bezpośredni link). Informacje o spotkaniu informacyjnym oraz o samym konkursie udzielane są pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.
Pliki do pobrania:
Zobacz także:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE