Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Odsłonięcie pomnika dr. Antoniego Troczewskiego
13 listopada 2018

W przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika doktora Antoniego Fortunata Troczewskiego - Honorowego Mieszkańca Miasta Kutna.

Pomnik autorstwa prof. Mariana Molendy znajduje się przy ul. 29 Listopada 4, na terenie przed odrestaurowaną willą dra Antoniego Troczewskiego. Obecnie mieści się tam Urząd Stanu Cywilnego oraz Centrum Dialogu Społecznego.

W uroczystości udział wzięli rodzina oraz potomkowie Antoniego i Lubomiry Troczewskich, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, instytucji kultury, stowarzyszeń i partii politycznych. W uroczystościach szczególnie licznie uczestniczyły delegacje I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz Zespołu Szkół nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego.

Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński w swoim przemówieniu przybliżył postać dr. Troczewskiego szczególnie zasługującą na godne i wyjątkowe uhonorowanie przez mieszkańców w stulecie odzyskania niepodległości:

Po pierwsze Antoni Troczewski był znakomitym lekarzem, chirurgiem – praktykiem, który przeprowadził wiele nowatorskich operacji. Jest autorem prac z zakresu medycyny. Dzięki podjętej przez doktora reorganizacji szpital stał się jednym z najlepszych w Królestwie Kongresowym. Był też, zgodnie z duchem epoki, lekarzem, który nieodpłatnie udzielał pomocy medycznej ludziom ubogim.

Po drugie doktor był wielkim pozytywistą i społecznikiem. Skupił mieszkańców Kutna i regionu wokół budowy pierwszego Kutnowskiego Domu Kultury czyli Domu Dochodowego Straży Ogniowej (obecny CTMiT), gdzie działał teatr i organizowano ważne wydarzenia patriotyczne. Z jego inicjatywy powołano do życia pierwszą w regionie szkołę średnią, tzw szkołę realną, obecne I LO im. gen. J. H. Dąbrowskiego, którego uczniowie są tu dziś z nami. Zakładał i kierował różnorodnym towarzystwami – m.in. dobroczynnymi, ale też i gospodarczymi. Kreował i wytyczał szlaki aktywności obywatelskiej dla mieszkańców. Dlatego został wydawcą i redaktorem pierwszej w historii naszego miasta lokalnej gazety - Tygodnika Kutnowskiego.

Po trzecie był również politykiem niepodległościowym, związanym z ówczesnym ruchem narodowym. Od początku pobytu w Kutnie budził i kształtował świadomość narodową mieszkańców. W okresie walki o niepodległość i tworzenia się polskiej państwowości inicjował działania i organizacje, które budowały podstawy lokalnej administracji i państwa polskiego, a w 1920 roku, w okresie zagrożenia niepodległości, wojny polsko - sowieckiej został przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa.

Podkreślił również, że „Antoni Troczewski był obecny we wszystkim, co działo się w Kutnie przez prawie 40 lat. W tym czasie, w dużym stopniu za jego sprawą, Kutno przestało być tylko zbiorowością mieszkańców a stało się prawdziwą społecznością.”

W imieniu rodziny Troczewskich głos zabrała Pani Hanna Grabowska-Macioszek - praprawnuczka Antoniego i Lubomiry Troczewskich:

Dziś przy okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, w najśmielszych marzeniach nie sądziłam, że rocznica ta zawiedzie mnie do Kutna. Dziś cofam się myślami do moich ukochanych epok, do czasów kiedy mój prapradziadek dr Antoni Troczewski żył w tym mieście, działał w tym mieście jako wielki filantrop, społecznik, działał charytatywnie jako wielki pozytywista (...).

Myślę, że dzisiejsza nasza wizyta w Kutnie być może będzie początkiem bardzo nowej, pięknej historii, która zrodziła się z korzeni mojej rodziny. Serdecznie dziękuję za zaproszenie władzom miasta i za to, że nas odnaleźli.

Mowę wygłosił również autor pomnika prof. nadzw. dr hab. Marian Molenda.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali Prezydent Miasta Zbigniew Burzyński, Przewodniczący Rady Miasta Kutno Grzegorz Chojnacki, Pani Anna Grabowska - prawnuczka dra Troczewskiego oraz uczennica Julia Gutarowska.

Ostatnim punktem uroczystości było zasadzenie Dębu Niepodległości, który mieszkańcy regionu kutnowskiego otrzymali jako dar od Ojca Świętego Franciszka. W ich imieniu Dąb zasadzili Prezydent Miasta Zbigniew Burzyński, ks. dr Jerzy Swędrowski oraz harcerka Zuzanna Miziołek.

Wartę honorową z ogniem niepodległości pochodzącym z Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie wystawiło I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie.

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE